Välkommen till Retorikbyrån.

På Retorikbyrån hjälper vi dig som vill hela vägen fram.

Oavsett hur långt du vill nå - fram till kunden, ut till medarbetarna eller genom TV-rutan - lär vi dig att säga rätt saker på rätt sätt och nå rätt resultat. Retorikbyrån tränar och utbildar alla som vill kommunicera framgångsrikt med varandra och med sin omvärld.  

Våra metoder grundar sig på tusenårig vetenskap, modern forskning och gedigen erfarenhet.

Möjligheterna finns hos dig. Vi hjälper dig att upptäcka och utveckla dem. Genom utbildningar, öppna kurser och individuell träning ser vi till så att du och din organisation når dit ni vill. Klok kommunikation, helt enkelt. Välkommen

                               

 

 På gång på byrån...
Corporate Storytelling

Kliv ner från rapporterna och redovisningarna till människorna och de meningsfulla mötena. Workshop 26 aug

 läs mer ...
 
Presentera och övertyga
Nå hela vägen fram till publiken. Nästa tillfälle 29-30 sep
 läs mer ...
 
Öka din genomslagskraft
Stärk din pondus och övertyga i dina professionella möten. Nästa tillfälle 24-25 maj.
 läs mer ...
 

           

Nyhetsbrev        Facebook

Retorikbyrån, Ideon Science Park, Scheelevägen 15, 223 70 Lund, tel + 46 706 84 66 34, info@retorikbyranhedin.se